منو
زندانیان

زندانیان

  • 4 قطعه
  • 23 دقیقه مدت کتاب
  • 2462 دریافت شده
«بروتین» دختر روستایی، شبی با مادرش در کلبه ی جنگلی شان تنها هستند. سربازان آلمانی که در جنگل گم شده اند، به کلبه ی آنان می آیند و تقاضای غذا می کنند؛ دختر آنها را به زیرزمین راهنمایی می کند، اما....

سربازان آلمانی در زیرزمین خانه ی «بروتین» زندانی می شوند؛ «نیکلا پیشُن» جنگلبان و پدر دختر به شهر رفته و شب برنمی گردد. مادر بروتین به شدت ترسیده است. صدای شلیک چند گلوله در کلبه شنیده می شود؛ بروتین نقشه ای دارد... اما آیا موفق می شود از دست آلمان ها بگریزد؟

از ایرانصدا بشنوید

از آن داستان هایی است که شاید درظاهر واقعی به نظر نرسد، اما با توجه به شرایط جنگی فرانسه و جنگ جهانی دوم، بعید نیست که سربازان آلمانی نیز آن رفتار را انجام داده باشند. داستان ویژگی بارزش را مدیون هوش دختر است و بیش از آنکه درباره ی دختری در شبی ترسناک در کلبه ای جنگلی باشد؛ درباره ی شجاعت و جسارت آن دختر است که بر ترس هایش چیره می شود. داستان تر و تمیز و دل‌نشین تنظیم و خوانده شده و پشیمان خواهید شد اگر این اثر را نشنوید.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

تصاویر

از همین نویسنده

از همین گوینده

کتاب گویا