display result search
منو
حق شناسی روباه

حق شناسی روباه

  • 4 قطعه
  • 29 دقیقه مدت کتاب
  • 1456 دریافت شده
پیرمرد کشاورز برنج هایش را فروخت تا زنش را خوشحال کند، اما در راه بازگشت پول هایش را به کودکان شروری داد که روباهی را آزار می دادند. او روباه را با پول برنج ها آزاد کرد، اما روباه ...

روباه پس از آزادی پیرمرد را ترک کرد... پیرمرد سرزنش شد و از هرچه روباه بدش می آمد، اما....

از ایرانصدا بشنوید

افسانه های هر ملتی، هویت آن ملت است.در افسانه ها و قصه های کهن است که روح بشری و ویژگی های انسانی هر ملت و قومی تجلی یافته است.این افسانه از شرق دور رابطه ی عمیق انسان و حیوان را نشان می دهد. بشنوید.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

از همین نویسنده

از همین گوینده

کتاب گویا