display result search
منو
گفت و گویی در مدرسه

گفت و گویی در مدرسه

  • 4 قطعه
  • 22 دقیقه مدت کتاب
  • 3408 دریافت شده
در مدرسه، خانم معلم از دانش آموزان می‌پرسد: « آیا مدرنیته و زندگی امروز بهتر است یا گذشته؟» دانش آموزان می گویند: گذشته! معلم برافروخته می شود و...

معلم از پاسخ های دانش آموزان پسر ناامید می شود و از دانش آموزان دختر همان پرسش را می کند و این بار...

از ایرانصدا بشنوید

به ظاهر از آن داستان های مدرسه ای ست و بده بستان های بین معلم و دانش آموزان؛ اما داستان در زیرلایه هایش، اشاره ی درستی به تقابل سنت و مدرنیته دارد. ظاهر داستان، ساده است؛ ولی نشان می دهد ذهن بچه ها مدام پر از پرسش درباره هستی و جهان پیرامونشان است.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

5

محتوا و داستان

4

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

از همین گوینده

کتاب گویا