display result search
منو
میثاق

میثاق

  • 7 قطعه
  • 125 دقیقه مدت کتاب
  • 1174 دریافت شده
نویسنده: امیرحسین نجفی
کارگردان: اکبر زنجان پور
قالب: نمایشی
دسته‌بندی: کتاب گویا
اسکندر پناهی، صاحب معدنی در روستای بزرگ «قلعه کبود» است که با اعمال زور در دل مردم روستا وحشت ایجاد کرده است. وی حتی زمین های دیگران را خریده و قصد دارد تا مسیر رودخانه را عوض کند که این کار منجر به خشک شدن زمین های کشاورزی می شود ...

اسکندر پناهی، صاحب معدنی در روستای بزرگ «قلعه کبود» است که با زور و ستم در دل مردم رعب و وحشت ایجاد کرده؛ به طوری که کسی جرأت مقابله با او را ندارد. او حتی زمین های دیگران را خریده است و قصد دارد مسیر رودخانه را عوض کند که این کار منجر به خشک شدن زمین های کشاورزی می شود.
الیاس مددی، معلم روستا و چند نفر دیگر سعی دارند مردم را آگاه کنند، چون اگر از تفرقه و اختلاف دست برندارند، هرگز حریف اسکندر نمی شوند.
عده ای از اهالی، از روی ناچاری، روستا را ترک می کنند و عده ای از ترسشان حرفی نمی زنند. باقیمانده هم به خاطر قدرت و هیبت اسکندر و افرادش همراه او می شوند.
نصیر که پیش از این کارگر معدن بود، با حیله مواد انفجاری را از معدن می دزدد و در فرصتی مناسب آنها را به کار می گیرد و نقشه های اسکندر را نقش بر آب می کند. در این میان خودش هم کشته می شود. از این راز فقط ابراهیم نوجوان خبر دارد.
از طرفی مهندس جوانی به کمک اسکندر می آید؛ به همین خاطر مردم به او بی اعتنایی می کنند و از او نفرت دارند، اما مهندس در صحبتی با معلم و قهوه چی از آنها می خواهد که به دوستی و اتحاد مردم کمک کنند تا او هم خبرهای خوبی برای آنها بیاورد ...

از ایرانصدا بشنوید

فئودالیسم یا نظام ارباب_رعیتی (تیول‌داری (ترکی) یا حکومت ملوک الطوایفی یا خانخانی یا سرواژ) نظامی اجتماعی-اقتصادی است که درنتیجه فروپاشی جامعه برده‌داری یا فروپاشی کمون اولیه (نظام اشتراکی) به وجود آمد که با وجود تنوع راه‌های رسیدن به آن، تقریباً در همه سرزمین‌های جهان، البته در هر جا با ویژگی‌های مشخص خود، وجود داشته‌است. اگرچه داستان «میثاق» در ظاهر ارتباطی با این نظام اجتماعی ندارد، اما به صورت غیرمستقیم زمینه های فرهنگی و اجتماعی به وجود آمدن چنین نظام منسوخ شده ای را در عصر حاضر بیان می دارد.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

3

محتوا و داستان

3

آسیب ها

فصل ها

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    نظری ثبت نشده است

تصاویر

از همین نویسنده

کتاب گویا