منو
در مرز توران

در مرز توران

  • 7 قطعه
  • 111 دقیقه مدت کتاب
  • 20875 دریافت شده
بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب می شوند. شیده عاشق بانو گشسب شده و به حیله تمرتاش بخارایی قصد دزدیدن بانو گشسب را می کند.

بانو گُشَسب با سری پرشور و جان و روانی خردمند با برادر خویش فرامرز ماجراهایی را در دشت مرزی ایران و توران از سر می گذرانند. آنها اول از آزمون پدر خود رستم دستان سربلند بیرون می آیند که می خواست آنها را از خطرات احتمالی آگاه کند. سپس بانو گشسب در این دشت میزبان شیده پسر افراسیاب و لشکرش می شود که به اردوی شکار آنها آمده است. در این میهمانی شیده به عشق بانو گشسب گرفتار شده و علیرغم هشدارهای پیران وِیسه، شیده به تحریک و پیشنهاد تمرتاش بخارایی، وی را مأمور می کند تا بانو گشسب را دزدیده و برای شیده به توران ببرد. اما شباهنگام و در لحظۀ موعود تمرتاش بخارایی در دام بانو گشسب گرفتار می آید ...

از ایرانصدا بشنوید

کتب داستانی مانند "بانو گشسب نامه" از سراینده ای نامعلوم، "هفت لشکر" که طوماری جامع از نقل ناقلانه است، "بهمن نامه" ایرانشاه بن ابی‌الخیر، "فرامرزنامه" و نیز کتاب های دیگری هرکدام داستان هایی از او گفته اند که مأخذ نوشتن این نمایشنامه قرار گرفته است. یادآوری می شود که ماجراهای بانو گشسب خود به بخشی از تاریخ وابسته اند که در ابهام و راز و رمز اساطیر پنهان است نه در میان نوشته های مکتوب پر از شواهد تاریخی. بنابراین و به تبع آن، آنچه می شنوید بر اساس بخشی از داستان های ناتمام و پراکنده ای است که در کتاب های گوناگون ذیل ماجراهای بانو گشسب نوشته اند که با خلاقیت ذهن هنرمند نمایشنامه نویس درآمیخته است و کتابی گویا و شنیدنی را تهیه کرده است.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

کتاب گویا