منو
آن شرلی در اونلی

آن شرلی در اونلی

در جلد دوم، آنه درحال تجربه کردن است. دلش برای روزهای گذشته تنگ شده و می‌داند آن روزها برنمی‌گردد؛ پس با دیگران از درِ محبت گفت‌‌وگو می‌کند؛ جوری که همه دوستش داشته باشند... .

کتاب گویا