منو
سریال رویای بهار

سریال رویای بهار

«رویای بهار»، سریال پر ماجرای‌ست که در پیچ و خم‌های دنیای رنگارنگ آشپزی می‌گذرد؛ سرگذشت دنیا آمدن در شبی بهاری تا تلاش برای نگه داشتن امید و َحفظ «رویای بهار» .
سرگذشت آشپزخانه‌های غول‌پیکر و سرآشپزهای کاربلد؛ داستان طعم‌ها و خوراک‌ها و آدم‌ها. داستان تاریک‌ترین بخش‌ها تا کورسوهای نور.
داستان دست‌های پر مهر پدر، نگاه آموزگار مادر و داستان عشق، که این آخری نخش تا همیشه به «بهار» دختر آشپز قصه وصل است....
،

کتاب گویا