منو
دن کیشوت - جلد 2

دن کیشوت - جلد 2

جلد دوم، در ساختار تفاوت‌های با جلد اول دارد. جلد ِدوم دیالوگ محورتر است، از این رو نقش راوی یا دانای کل کمتر است اما کاملا محو نمی‌شود. در جلد دوم بر خلاف جلد اول، دن کیشوت و سانچو، نقش پررنگ تری در حوادث دارند و داستانک‌ها حضور آنها را کم‌رنگ نمی‌کند.

کتاب گویا