منو
قلعه داران

قلعه داران

  • 7 قطعه
  • 128 دقیقه مدت کتاب
  • 7551 دریافت شده
نویسنده: امیرحسین نجفی
کارگردان: مجید همزه
قالب: نمایشی
دسته‌بندی: رمان و داستان
«محمدامین ازبک»، خان خیوه و خوارزم، برای تصرف ایران نقشه های زیادی در سر دارد؛ ازجمله حمله به قلعه خیرآباد در خراسان تا هم «مارال»، دختر کوتوال قلعه، را به چنگ بیاورد و هم شاخ و شانه ای برای ناصرالدین شاه بکشد؛ اما زنان قلعه ...

«محمدامین ازبک»، خان خیوه و خوارزم، برای تصرف ایران نقشه های زیادی در سر دارد. از جمله حمله به قلعه خیرآباد در خراسان تا به این وسیله هم «مارال»، دختر کوتوال قلعه، را به چنگ بیاورد و هم شاخ و شانه‌ای برای ناصرالدین شاه بکشد؛ اما زنان قلعه خیرآباد که تنها مانده‌اند و مردهایشان برای نجات قلعه به جنگ با ترکمن ها رفته اند، چند روزی از قلعه محافظت می کنند تا مردان از راه برسند و شرّ ترکمن ها را کم کنند.
از طرفی «الله یار»، نامزد و پسرعموی مارال، اسیر ترکمن ها شده و خوارزم شاه به اجبار دختری از اقوام خودش را به عقد او درمی آورد تا به این وسیله مارال را از فکر کردن به الله یار باز دارد، اما مارال که اعتنایی به این حرف ها نمی کند، از پدرش «یدالله خان»، کوتوال قلعه، می خواهد تا برای نجات الله یار فکری کند. بالاخره با تصمیم کوتوال، سه دلاور انتخاب می شوند تا در هیأت بازرگانان به خیوه رفته و الله یار را به هر ترتیبی که هست به ایران برگردانند؛ اما این سه دلاور وقتی به خوارزم می رسند، متوجه می شوند که این حرف ها شایعه نبوده و الله یار ازدواج کرده و در قصر زندگی می کند. همین امر سه دلاور را در به انجام رساندن مأموریت کمی دچار تردید می کند. آنها می ترسند که الله یار خودش را به دشمن فروخته باشد.
از سویی دیگر، خوارزم شاه طبق نقشه ای قصد قتل الله یار را دارد؛ اما الله یار با صحنه سازی سوار اسب چموشی که تا به حال به هیچ کس رکاب نداده، می شود و فرار می کند. در حین فرار الله یار در بیابان گم شده و شبانه از دست گرگ ها فرار می کند، تا این که نجات می یابد. آق پری همسر الله یار هم بعد از گفت و گویی از خوارزم شاه درخواست کمک می کند و با چند سوار به جست و جوی او روانه می شوند ...

از ایرانصدا بشنوید

کتاب گویای «قلعه داران» برشی از تاریخ ایران دوران قاجار و اوایل حکومت ناصرالدین شاه است؛ زمانی که «محمدامین»، خان ازبک که به خود لقب خوارزم شاه داده بود، قصد تجاوز به خاک ایران را داشت. او و یارانش در هر فرصتی به سرزمین خراسان حمله می کردند و اگر مردان و زنان دلیر آن دیار نبودند و حماسه آفرینی نمی کردند، به دلیل ضعف قوای نظامی حکومت مرکزی ایران و وجود حکومت تزاری، همچنان مناطق مرزی ایران را با تهاجم به خاک و خون می کشیدند و مردم آن سرزمین را اسیر می کردند و در بازارهای ترکستان، خیوه و خوارزم می فروختند.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

3

محتوا و داستان

3

آسیب ها

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

از همین نویسنده

کتاب گویا