display result search
منو
استان زنجان

استان زنجان

  • 6 قطعه
  • 50 دقیقه مدت کتاب
  • 336 دریافت شده
نویسنده: زهره سطوت
راوی: فاطمه حقیقت ناصری
قالب: روایی
دسته‌بندی:
زنجان را چه بنامیم؟ نوری در تاریکی؛ سرزمینی سخت‌جان که از پس بارها خرابی، جان تازه ای گرفت و از یاد نرفت؛ خاک این سرزمین در دل خود صدای مردان و زنانی را دارد که بارها سقف‌ خانه هایشان بر سرشان فرو ریخته است!

اما امروز؛ زیباتر از همیشه، از جا برخاسته‌ اند و سرزمینی را پی افکنده اند؛ پر از دیدنی هایی که با چشم جان باید دید و در خاطر سپرد. کسانی که جان هایشان را در کارزارهای نابرابر از دست داده اند.
در کنار این همه عشق، هنر و صنعتگری هم بی تابانه سرمی کشد و از سوی دیگر، مذهب و ارادت به خاندان علی (ع) باعث شده تا بزرگ ترین دسته‌های عزاداری هم در این شهر پا بگیرد.
مردم زنجان هر جند در طول تاریخ چندین و چند بار با خرابی شهرشان روبه‌رو شدند، اما اصالتی را که لازمه بقاست، هربار در هنر و صنعت یافته اند. هر چند این شهر به صنعت چاقوسازی و ملیله کاری شهره است، اما در سفری که به این استان خو اهیم داشت از دیگر هنرهای این سرزمین آگاه خواهیم شد. از سوی دیگر پدیده های طبیعی را خواهیم شناخت که نگاهی است به آفرینش زیبایی‌های که خداوند بر این سرزمین نازل کرده است.

از ایرانصدا بشنوید

بهره مندی از فضای مجازی برای ساخت تیزر و یا نریشن صوتی اتفاق جالبی به نظر می رسد

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

5

محتوا و داستان

5

تصاویر

از همین گوینده

کتاب گویا