display result search
منو
عروسی کرچینسکی

عروسی کرچینسکی

  • 6 قطعه
  • 203 دقیقه مدت کتاب
  • 1729 دریافت شده
خانواده مورونسکی به شهر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند با طبقه اعیان و اشراف نشست و برخاست کنند، اما این ماجرا به همین سادگی پایان نمی‌ پذیرد.

مورونسکی ملاک، به خاطر خواست دختر و خواهر همسرش، از روستای خود راهی شهر شده است. او ملاک است و صاحب ثروت، اما خواهر همسرش که پس از مرگ همسر مورونسکی مسئولیت تربیت و بزرگ کردن لیدیا، دختر مورونسکی را بر عهده دارد، مایل است شبیه طبقه اعیان باشد.
پدر لیدیا با این امر مخالف است و معتقد است که افراد متعلق به این طبقه، تنها کسانی هستند که حرف می‌زنند و در زندگی، به هیچ وجه، اهل عمل نیستند، اما آنا (خاله لیدیا) با صحبت‌های او مخالفت می‌کند. او فردی به نام کرچینسکی را برای لیدیا در نظر گرفته است؛ از نظر آنا او اشراف زاده‌ ای است که می تواند رؤیاهای لیدیا را برای خوشبختی اش تضمین کند؛ به ویژه اینکه وی از لیدیا خواستگاری کرده است، اما مورونسکی با او مخالف است. درنهایت آنا از احساسات لیدیا سوء استفاده می‌کند و مورونسکی هم درمقابله با کرچینسکی، در بحث با او مغلوب می‌شود و رضایت به ازدواج آن دو می‌دهد.
کرچینسکی شرط بندی قهار است و همه پول و دارایی خود را در شرط بندی باخته است و درست موقعی که به نظر می‌رسد اوضاع بر وفق مراد است، طلبکارانش به سراغ او می‌آیند و در وضعیت بغرنجی قرار می گیرد، زیرا اگر رسوا شود، آمال و آرزوهایش برای به دست آوردن ثروت لیدیا از طریق ازدواج با او از دست می‌رود؛ بنابراین نقشه‌ای می‌کشد تا از این مهلکه به در برود. اما، آیا نقشه او با موفقیت همراه می‌شود؟

از ایرانصدا بشنوید

ثروت سرشار دختری جوان سبب می شود که مرد قماربازی به نام کرچینسکی، با هدف تصاحب اموالش و با نقشه ای طرح ریزی شده برای ازدواج، به او نزدیک شود. این اتفاق به شکل های گوناگون در بعضی از زندگی ها ممکن است رخ دهد و به جای آنکه بنای ازدواج بر محبت قلبی و صداقت باشد، با نیت های دیگری طرح ریزی شود. شنیدن این کتاب گویا و رخدادهای آن می تواند در این زمینه آگاه کننده و مؤثر باشد.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

آسیب ها

فصل ها

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

کتاب گویا