display result search
منو
زنده ها و مرده ها

زنده ها و مرده ها

  • 8 قطعه
  • 147 دقیقه مدت کتاب
  • 3831 دریافت شده
سهرابی، پسر شریک سابق پدر حاج حسین که سال ها در خدمت دولت احمدشاه بوده، بعد از سالیان دراز برگشته و واسطه دیدار حاج حسین با خواهر فراموش شده اش می شود که تا آن زمان همدیگر را ندیده بودند؛ درواقع هیچ خیری در پشت این آشنایی نیست!

خانواده حاج حسین به رفتارهای او مشکوک می شوند و فکر می کنند پای همسر دومی در میان است؛ اما واقعیت این است که سهرابی، پسر شریک سابق پدر حاج حسین که سال ها در خدمت دولت احمدشاه بوده، بعد از سالیان دراز برگشته و واسطه دیدار حاج حسین با خواهر فراموش شده اش (برجیس) می شود که تا آن زمان همدیگر را ندیده بودند. برجیس در سن 14 سالگی توسط خانواده سهرابی به دربار ناصرالدین شاه معرفی می شود و پدر حاج حسین وقتی که می بیند قادر نیست مانع ازدواج دخترش با شاه بشود، به کلی او را از زندگی اش حذف می کند. برجیس هم بعد از مدتی دل شاه را می زند و شاه او را طلاق می‌دهد و به عقد یکی از نوکرهایش درمی آورد.
از آن هنگام تا به حال که بیش از 40 سال گذشته است. برجیس با تنگدستی زندگی می کند. در حقیقت نیّت سهرابی از آشنا ساختن خواهر و برادر و رو به رو کردن آنها با هم، چندان هم خیر نبوده است. او به دنبال به دست آوردن جواهر قیمتی است که نزد برجیس بوده و به هیچ وجه هم حاضر به فروشش نیست.
سهرابی بعد از آن که می بیند نمی تواند حاج حسین را واسطه تصاحب جواهر کند، نقشه های دیگری در سر می پروراند ...

*به جز فصل اول و دوم سایر فصل ها به علت قدیمی بودن نمایش دارای کیفیت نسبتاً نامناسبی بوده، به همین علت از مخاطبین محترم پوزش میخواهیم.

از ایرانصدا بشنوید

مرکز ثقل داستان "زنده ها و مرده ها" جواهری عتیقه و قیمتی است که طمع بسیاری را برانگیخته، اما پس از سال ها دوری و ناآگاهی خواهر و برادری را به هم پیوند می دهد. پیوندی که ارزش اخلاق انسانی را بر طمع شیطانی پیروز می کند.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

3

محتوا و داستان

3

آسیب ها

فصل ها

تصاویر

از همین نویسنده

کتاب گویا