منو
مصطفی؛ خواستنی‌ترین پیام آور برخاستن

مصطفی؛ خواستنی‌ترین پیام آور برخاستن

  • 16 قطعه
  • 620 دقیقه مدت کتاب
  • 2704 دریافت شده
نویسنده: کاظم حاجی رجبعلی
راوی: حسن همایی
قالب: روایی
دسته‌بندی: شخصیت‌ها
یکی از القاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله مصطفی است. مصطفی یعنی دوست داشتنی و خواستنی؛ به همین دلیل میتوانیم در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله ،خواستنی بودنشان را با مفهوم برخاستن و قیام قرین و همراه بدانیم.

زندگـی آخریـن پیامبـر خـدا حضـرت محمـد(ص)، آنقـدر پـر از حـوادث و اتفاقـات هاسـت، که اگـر کسـی تاریـخ زندگـی او را بخوانـد و مطالعه کنـد، هر چیزی که لازم است یک انسان از تاریخ بفهمد را یاد می گیرد.
کتاب حاضر سـعی کرده اسـت تـا جایی که ممکن اسـت بـا بیانی نسـبتاً سـاده این تاریخ را با چنین رویکردی به همه علاقمندان بشناساند. هـدف کلـی کتـاب، نشـان دادن رویکـرد امت گرایانه بـه دوره تولد تا رحلت پیامبر اعظم و اندکی بعد از آن است.

*کتاب مصطفی؛ خواستنی ترین پیام آور نوشته کاظم حاجی رجبعلی در انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام چاپ و در گروه کتاب گویا ایران صدا، به صورت گویا تهیه و تولید شده است.

از ایرانصدا بشنوید

این کتاب هم می تواند برای مخاطب دبیرستانی و هم دانشجویان، طلاب و اساتید قابل مطالعه و مفید باشد.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

5

محتوا و داستان

5

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

از همین گوینده

کتاب گویا